*~නුඹ~*ජෛව රසායනික
අවියක් වූ;
මගේ ජීවිතය
නිෂ්ක්‍රීය කොට,
මල් වෙඩිල්ලක් තැනූ;
නුඹම......මට
සයනයිඩ් කරලක් විය.....!

Comments

Popular posts from this blog

ඔන්චිල්ලාව

මිනිස් සිරැර සහ එහි යථා ස්වභාවය

චක්‍රීකරණය මම දැකපු හැටි..!